Make your own free website on Tripod.com

H411 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 

KUIZ 1

 

KELAS : DUP 6A / 6B

 

Arahan :  Jawab SEMUA soalan.

 

 

1.        Pengurusan Sumber Manusia mengandungi aktiviti-aktiviti Pengurusan Personal yang tradisi (recruitment, training, remuneration, discipline). Jelaskan maksud definisi tersebut.

 

(12 markah)

    

 

2.       Pengurusan Sumber Manusia perlu membentuk strategi servis yang akan memberi tauladan kepada pekerja yang lain.

 

Jelaskan apakah peringkat-peringkat strategi servis tersebut.

 

( 12 markah )