Make your own free website on Tripod.com

 

BAHAGIAN A

 Skema Jawapan Seksyen I

 

1.         A                                             10.       A

2.         C                                             11.       A

3.         A                                             12.       B

4.         C                                             13.       C

5.         C                                             14.       D

6.         B                                              15.       A

7.         A                                             16.       D

8.         D                                             17.       A

9.         A                                             18.       A

10.       A                                             19.       A

11.       A                                             20.       B

 

SEKSYEN II

 

1.                  B                            9.         S

2.                  B                            10.       S

3.                  S

4.                  S

5.                  S

6.                  S

7.                  S

8.                  S

 

SEKSYEN III

 

a.         1.         Pemilihan borang permohonan dan sedikit huraian.

2.                  Pemilihan Ujian dan sedikit huraian

3.                  Menemuduga dan sedikit huraian

4.         Mengenalpasti latar belakang dan sedikit huraian

            5.         Keputusan pemilihan dan sedikit huraian

                                                                                     (5 Markah)

 

b.         Adalah melindungi hak pekerja dengan mengabung persatuan individu dalam

            wawasan yang sama amnya.

                                                                                    (2 Markah)

c.        

            Jumlah Pemberhentian dalam 12 bulan

            ___________________________________  X  100

            Purata Tenaga Kerja bagi Tahun Berkenaan

            ( 3 markah )

                                                                                  

d.         1.         Keseimbangan mental

2.                  Keupayaan menghadapi tekanan

3.                  Kecerdasan mental

4.                  Potensi kemajuan kerjaya

5.                  Kemahiran penyelesaian masalah

6.                  Kemahiran sosial

7.                  Daya kreatif

8.                  Personaliti

 

( Mana-mana 6 )   ( 6 markah )

 

 

e.                   Agensi Luar

i.                     Agensi Pekerjaan Awam

ii.                   Agensi Pekerjaan Persendirian

iii.                  Pengrekrut eksekutif

( 4 markah  )

 

Bahagian B

 

SOALAN 1

 

Kaedah Skel Pengkadaran :

Terbahagi kepada 2 –      

a.                 Pengkadaran Sejagat

            Kaedah paling mudah dengan menggunakan skel lazim 1 – 10. Pekerja yang dinilai 10 adalah pekerja yang baik dalam semua aspek. Yang lemah akan menghadapi tindakan disiplin.

b.         Skel Pengkadaran Berasaskan Kelakuan

            Lebih khusus dalam penggunaan pengkadaran. Definisi diberikan bagi menjelaskan pengkadaran yang digunakan. Lazimnya skel 5 – 10  digunakan termasuk pengetahuan kerja, inisiatif, mutu kerja dan lain-lain.

 

Contoh :

Extremely outstanding performance

7

This bartender mixes drinks as the order is given by the server

Good

6

 

Fairly good performance

5

 

Acceptable performance

4

 

Fairly poor performance

3

 

Poor performance

2

 

Extremely Poor performance

1

This bartender free-pours drinks

 

Kaedah Karangan :

Kaedah perbincangan terbuka tentang kekuatandan kelemahan pekerja. Lazimnya didasarkan kepada beberapa perkara seperti pandangan menyeluruh penilai terhadap pekerja, kesediaan pekerja untuk dinaikkan pangkat, aspek-aspek latihan yang diperlukan oleh pekerja.  Banyak bergantung kepada kemahiran mengarang si penilai.

 

a.         Kaedah peristiwa genting – Penyelia atau individu yang bertanggungjawab untuk melakukan penilaian akan mencatatkan kelakuan-kelakuan positif dan negatif yang telah ditunjukkan oleh pekerja dalam sebuah diari.

 

Contoh :

1Februari 2002                        Telah bersusah payah menguruskan pas lawatan        pelancong dari Brinei.

 

3 Februari 2001                       Telah menemui pengurus untuk membuat tuntutan   perjalanan rasmi walaupun telah dibatalkan sebelumnya.

Kelebihan  pendekatan ini dapat mengatasi kesan kebelakangan. Kesan kebelakangan berlaku apabila dengan peristiwa yang baru berlaku mempengaruhi penilaian penilai. Dengan adanya catatan diari, penilai dapat melihat semua peristiwa yang berlaku dalam masa yang khusus. Pekerja dapat dimaklumkan kelemahan dan kekuatan masing-masing secara spesifik.

 

b.         Kaedah Kajian bidang.

Memerlukan pemerhati yang diberikan latihan khas untuk melakukan penilaian   prestasi pekerja. Pemerhati akan menemu duga penyelia pekerja tentang perkara-perkara tertentu.  Satu penilaian menyeluruh dilakukan berdasarkan temu duga tadi.  Keberkesanan pendekatan ini bergantung pada kemahiran pemerhati menjalankan temuduga dan mentafsirkan jawapan tadi.

 

 

 

Kaedah Penilaian Menyeluruh Kerja

Pendekatan yang diambil ialah menekankan peranan penyelia sebagai pembimbing pekerja. Selain melihat kepada kelemahan dan kelebihan seseorang pekerja, penyelia dalam melakukan penilaian prestasi juga diminta untuk menentukan satu program bagi mengatasi kelemahan-kelemahan pekerja.  Adakalanya  kedua-duanya akan berbincang dahulu tentang ciri-ciri utama tugas untuk memastikan tidak wujud perbezaan tanggapan.

 

 

 

SOALAN 2


 CIRI-CIRI PASARAN BURUH HOSPITALITI & STRATEGI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 

CIRI

STRATEGI

BILANGAN PEKERJA YANG RAMAI

25 % – 45 % pendapatan dibelanjakan ke atas pekerjanya.

Pengalaman pelanggan bergantung kepada pertemuan dan interaksi dengan setiap seorang pekerja yang ditemui, perbezaan seseorang akan mengubah persepsi pelanggan.

 • Strategi pengambilan yang efektif
 • Program latihan dan peningkatan yang baik
 • Menggalakkan penglibatan pelbagai kaum dan bangsa

KADAR BERHENTI YANG TINGGI DAN PENGLIBATAN KOS YANG TINGGI

 • Layan setiap pekerja sebagai pelanggan dalaman
 • Langkah motivasi dan peningkatan moral harus diadakan sentiasa
 • Penurunana Kuasa kepada pekerja

WAKTU KERJA YANG BERPANJANGAN DENGAN ADANYA PUNCA DAN MASA YANG KURANG PEKERJA.

 • Menggunakan strategi pekerja sambilan
 • Pengalaman masa bebas sekiranya perlu
 • Memperkenalkan perkhidmatan child care

KOMUNIKASI YANG EFEKTIF AMAT DIPERLUKAN

 • Menggalakkan penglibatan semua pekerja
 • Mengamalkan servis dalaman yang memberangsang
 • Mengamalkan kaedah pengurusan yang berupa top-down and bottom-up

POLISI SISTEM PERUNDANGAN DAN SOSIAL MEMAINKAN PERANAN

 • Memahami kesan persatuan buruh
 • Mengambil berat mengenai isu kesihatan, kebajikan tempat kerja.

 

 

SOALAN 3

1.                  Mengekalkan kadar upah

2.                  Kuasa Kesatuan

3.                  Polisi dan Ubahsuai gaji/upah

4.                  Halangan Kerajaan

5.                  Kesamarataan bayaran

6.                  Produktiviti

 

SOALAN 4

 

a.                   Kelemahan program latihan :

·                    Tidak menggunakan tatacara latihan yang betul

·                    Kurang penyeliaan

·                    Tidak ada penilaian latihan

·                    Latihan yang mengamalkan konsep pusingan kerja tidak sesuai untuk situasi Zainuddin

·                    Dan lain-lain yang boleh dicadangkan oleh pelajar

 

Perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Zainuddin :

·        Menjadi pemerhati orang lain

·        Berdiam diri apabila diberi latihan sedemikian rupa. Boleh cadangkan.

·        Luangkan masa untuk bertanya

·        Lain-lain.

 

b.

·        Mengunakan beberapa kaedah latihan

·        Menjalankan latihan penilaian berperingkat

 

  (Jawapan kajian kes termaktub pada pemberian kes serta penyelesaian setiap langkah

  dengan rasionalnya jawapan tersebut)